Główny Inspektor Sanitarny – wniosek o spotkanie

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………, ……………………..

/miejscowość/                             /data/

                   

Dane Klienta instytucjonalnego:

……………………………………………………………………….

                                              /nazwa/

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

                                             /adres/

tel. ……………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………….

 

WNIOSEK  O  SPOTKANIE Nr*……………………………

 

Cel spotkania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Punktowe określenie tematyki, której spotkanie ma dotyczyć:

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………….……………………………

 

Osoby działające w imieniu klienta wyznaczone do kontaktu z przedstawicielami GIS:

…………………………………….                                                                                           …………………………                                             …………………….

  /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                   /nr telefonu/                                                       /e-mail/

…………………………………….                                                                                                          …………………………                                            …………………….

  /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                                    /nr telefonu/                                                        /e-mail/

…………………………………….                                                                                        …………………………                                               …………………….

 /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                 /nr telefonu/                                                        /e-mail/

 

 

 

*   Numer wniosku nadaje Koordynator GIS

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply