Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

GRATULACJE Z OKAZJI AWANSU WZÓR

GRATULACJE Z OKAZJI AWANSU NA WYŻSZE STANOWISKO

  

………….., dnia …………….

Adresat: ……………………

Szanowny Panie!   Proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji awansu na stanowisko ………….. Dobrze wiem z

jakim trudem i zapałem wykonywał Pan swoje dotychczasowe obowiązki w ………… (nazwa firmy) i decyzja o awansowaniu Pana wydaje mi się doskonałym posunięciem. Życzę Panu wielu sukcesów na nowym miejscu  pracy.                                                                                                                                              (podpis)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
NOTA ODSETKOWA WZÓR

....................................................... (miejscowość i data) ................................................. .........................................         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ............................................

Zamknij