Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

GWARANCJA UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI WZÓR

GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

      

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

 Szanowni  Państwo!  

Wiedząc, iż firmie ………………………………………………………, która jest Państwa dłużnikiem, zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani

gwarantujemy bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów przez tę firmę. Długi obejmują: ………………………………………………… (wykaz zaległych faktur). Niżej podpisani zobowiązują się do dotrzymania niniejszej gwarancji, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.  Z poważaniem  …………………………………………………………. (podpisy)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma, zakupy i usługi
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

  NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU           ......................, dnia............ Adresat:…….........................

Zamknij