GWARANCJA UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI WZÓR

GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

      

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

 Szanowni  Państwo!  

Wiedząc, iż firmie ………………………………………………………, która jest Państwa dłużnikiem, zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani

gwarantujemy bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów przez tę firmę. Długi obejmują: ………………………………………………… (wykaz zaległych faktur). Niżej podpisani zobowiązują się do dotrzymania niniejszej gwarancji, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.  Z poważaniem  …………………………………………………………. (podpisy)  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Kurs E-commerce od podstaw – jak sprzedawać w internecie

Kurs E-commerce od podstaw -

Zamknij