Indos

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

Indos

(druga strona weksla)

 

Ustępuję na zlecenie ………………………………………………………………………………………………………

(nazwa indosanta)

 

 

……………………………………………..                                                   ……………………………………………….

indosariusz                                                                                               data, miejsce płatności

 

Leave a Reply