Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

INFORMACJA O PROWADZENIU JEDNOLITEJ EWIDENCJI VAT I ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

………………. miejscowość, data

 

…………….. Ul. ……………. ………………….. Urząd Skarbowy Ul. …………….. …………………….  

 

 Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

 Informuję, że w roku ………………..będę prowadził ewidencję dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.   …………………. podpis  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

..........................., dnia ............................. Wnioskodawca: ......................................... …………………………….. Urząd Skarbowy w ...............................................................       Wniosek o...

Zamknij