INFORMACJA O PROWADZENIU JEDNOLITEJ EWIDENCJI VAT I ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………. miejscowość, data

 

…………….. Ul. ……………. ………………….. Urząd Skarbowy Ul. …………….. …………………….  

 

 Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

 Informuję, że w roku ………………..będę prowadził ewidencję dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.   …………………. podpis  

Leave a Reply