INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

   

…………….., dnia……………….

Adresat:………………………….

 Szanowny Panie!

Niniejszym informuję, że otrzymaliśmy

Pańskie pismo zaadresowane do ……………… (imię i nazwisko pracownika). Z przykrością muszę Pana poinformować, że ………………………….(imię i nazwisko) jest na zwolnieniu chorobowym i nie wróci do pracy przed …………………………….. (data). Pańskie pismo zostanie mu przekazane po jego powrocie do pracy.  Z poważaniem                                    ………………………………….(podpis)  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
WEZWANIE DO WYDANIA PRZEDMIOTU ZAKUPU WZÓR

................................................. 20.......... r. (miejscowość, data)

Zamknij