INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

   

…………….., dnia……………….

Adresat:………………………….

 Szanowny Panie!

Niniejszym informuję, że otrzymaliśmy

Pańskie pismo zaadresowane do ……………… (imię i nazwisko pracownika). Z przykrością muszę Pana poinformować, że ………………………….(imię i nazwisko) jest na zwolnieniu chorobowym i nie wróci do pracy przed …………………………….. (data). Pańskie pismo zostanie mu przekazane po jego powrocie do pracy.  Z poważaniem                                    ………………………………….(podpis)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply