Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI WZÓR

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI

 

… (miejscowość), dnia ….

Adresat: …   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że dnia … otrzymaliśmy

przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem numer … z dnia … . W dostawie brakuje następujących części: 1. …………………………………………………………………………, 2. …………………………………………………………………………, 3. ……………………………………………………………………….. . Proszę o ich pilne uzupełnienie. W przeciwnym razie będę zmuszony odesłać w/w część na Państwa koszt i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. Dziękuję za zrozumienie zniecierpliwienia i szybką reakcję. Z poważaniem …………………………………… (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P) Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Zamknij