INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI

 

… (miejscowość), dnia ….

Adresat: …   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że dnia … otrzymaliśmy

przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem numer … z dnia … . W dostawie brakuje następujących części: 1. …………………………………………………………………………, 2. …………………………………………………………………………, 3. ……………………………………………………………………….. . Proszę o ich pilne uzupełnienie. W przeciwnym razie będę zmuszony odesłać w/w część na Państwa koszt i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. Dziękuję za zrozumienie zniecierpliwienia i szybką reakcję. Z poważaniem …………………………………… (podpis)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply