Informacja o nawiązaniu spółki

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………….., dnia ………………….

……………………………….

………………………………

………………………………

(spółka)

Urząd Skarbowy

……………………………….

……………………………….

 

 

 

Informacja o zawiązaniu spółki

 

 

Informuję, że w dniu …………………….. zostaje zawiązana spółka cywilna ………………………………………….

(nazwiska wspólników), pod nazwą  ………………………………………… prowadząca działalność

w ……………………………………….. (siedziba firmy)

 

Nazwiska i adresy wspólników:

–         ……………………………………………..

–         ……………………………………………..

–         ……………………………………………..

 

 

…………………………………….

(podpis)

 

…………………………………….

(podpis)

 

…………………………………….

(podpis)

Leave a Reply