Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR WZÓR

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

  

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

  Szanowni  Państwo!

Niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT

pojawiło się kilka błędów, co przysparza nam dodatkowej pracy. Dla obopólnej korzyści należałoby je wyeliminować. Dlatego prosimy o większą dokładność w wystawianiu rachunków. Adres siedziby naszej firmy jest inny niż Biura Handlowego, a mianowicie: Siedziba: ………………………………………………………… (adres siedziby) Biuro Handlowe: …………………………………………………………. (adres biura) Prosimy o poprawne wystawianie faktur.  Z poważaniem   ………………………………………………. (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma, wzory umów
ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ Niniejszy aneks zawarto  dnia ... w ... pomiędzy: ......................................................................................... zwanym...

Zamknij