INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR WZÓR

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

  

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

  Szanowni  Państwo!

Niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT

pojawiło się kilka błędów, co przysparza nam dodatkowej pracy. Dla obopólnej korzyści należałoby je wyeliminować. Dlatego prosimy o większą dokładność w wystawianiu rachunków. Adres siedziby naszej firmy jest inny niż Biura Handlowego, a mianowicie: Siedziba: ………………………………………………………… (adres siedziby) Biuro Handlowe: …………………………………………………………. (adres biura) Prosimy o poprawne wystawianie faktur.  Z poważaniem   ………………………………………………. (podpis)  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Wzór zawiadomienia o osobie, która

Zamknij