INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

  

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

  Szanowni  Państwo!

Niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT

pojawiło się kilka błędów, co przysparza nam dodatkowej pracy. Dla obopólnej korzyści należałoby je wyeliminować. Dlatego prosimy o większą dokładność w wystawianiu rachunków. Adres siedziby naszej firmy jest inny niż Biura Handlowego, a mianowicie: Siedziba: ………………………………………………………… (adres siedziby) Biuro Handlowe: …………………………………………………………. (adres biura) Prosimy o poprawne wystawianie faktur.  Z poważaniem   ………………………………………………. (podpis)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply