Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA

 

 
…………………, dnia …………….
Adresat:…………………………….

 
Szanowni Państwo!

Niniejszym informuję, że czek o nr ………………………………………, który wystawiliście Państwo dnia ……………….. został zwrócony przez bank z uwagą „bez pokrycia”.
Jeśli doszło do pomyłki, liczę, że w najbliższym czasie otrzymam nowy, potwierdzony czek na
kwotę …………………….. oraz dodatkowo na kwotę ……………………………, stanowiącą koszty bankowe (nota w załączeniu).

 

 

Z poważaniem

……………………………………………………
(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply