Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O OTRZYMANIU PARTII USZKODZONEGO TOWARU

………………….., dnia…………

Adresat:…………………………

Niniejszym informuję, że dnia ………………………, na podstawie zamówienia nr ……………………… , otrzymałem towar w stanie uszkodzonym. Uszkodzenia obejmują następujące części:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyżej wymieniony towar możemy przyjąć pod warunkiem, że udzielicie nam Państwo ………………………% rabatu. W przeciwnym wypadku prosimy o zabranie uszkodzonego towaru.

Prosimy o pilną decyzję w tej sprawie.

 

 

Z poważaniem

………………………………….

(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Będę teraz już zawsze wysyłał takie pismo, bo niby dlaczego mam się zgadzać na branie uszkodzonego towaru. A tak przynajmniej mniej zapłacę.

Leave a Reply