Informacja o prowadzeniu księgi handlowej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………, dnia …………….

 

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

(nazwa firmy, NIP)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

…………………………..

……………………………

 

 

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

 

 

Informuję, że począwszy od dnia …………………. roku przechodzę na prowadzenie księgi Handlowej.

Przejście na prowadzenie księgi handlowej nie wiąże się z przekroczeniem limitu dochodów.

 

 

 

………………………………….

(podpis)

Leave a Reply