Informacja o rezygnacji ze zwolnienia z VAT

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………., dnia ……………..

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

……………………..

……………………..

 

 

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

 

 

 

 

Zawiadamiam, że z dniem …………………. rezygnuję z ustawowego zwolnienia z podatku VAT i staję się płatnikiem podatku VAT.

 

 

                                                                                         ……………………………

                                                                                                                                     (podpis)

Leave a Reply