Informacja o spisie z natury – likwidacja

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………., dnia ……………..

 

……………………………..

 

…………………………….

 

…………………………….

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

…………………………….

…………………………….

 

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

 

 

Zawiadamiam, że z dniem ……………………. likwiduję działalność gospodarczą, którą prowadziłem

w ………………………………. (adres firmy ),  polegającą na ……………………………………………..

 

Spis z natury towarów na stanie wynosi odpowiednio:

–         brutto: ……………… zł

–         netto: ……………….. zł

–         VAT do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego: …………………. zł

 

 

 

 

…………………………….

(podpis)

Leave a Reply