INFORMACJA O TRUDNOŚCIACH I NIEWYPŁACENIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O TRUDNOŚCIACH I NIEWYPŁACENIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA

   

……………………., dnia ……………..

 Do wszystkich pracowników  

Ten rok był bardzo trudny dla naszego przedsiębiorstwa. Jestem przekonany, że sami orientujecie się, jak ciężko odczuliśmy straty z powodu braku zamówień z firm

……………………………., do których doszło z powodu …………………………………, co spowodowało, że Firma nie osiągnęła zysku. Musieliśmy podjąć trudną decyzję: albo zwolnić część pracowników, albo spróbować uruchomić inne źródła oszczędzania i zachować wszystkie miejsca pracy. Wybraliśmy tę drugą możliwość, ale z przykrością muszę stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie w tym roku wypłacić tradycyjnej trzynastej pensji. W ten sposób po raz pierwszy od roku nie będziemy mogli w ten szczególny sposób podziękować za Waszą rzetelną pracę i lojalność. Jesteśmy przekonani, że nadchodzący rok będzie dla nas bardziej pomyślny i że nie będzie problemu z wypłatą tradycyjnej trzynastej pensji.   …………………………………….. (podpis)

Leave a Reply