Informacja o wysyłce towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

INFORMACJA O WYSYŁCE TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:…… ………………….

 

 

Informuję, że zgodnie z zamówieniem nr……………………. z dnia ………………………. towar zostanie przesłany do Państwa za pośrednictwem firmy dostawczej …………………………… w dniu  ………………………,

nr zlecenia…………………………………….

 

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Leave a Reply