Informacja o zablokowaniu towaru sprzedaży na wolnym rynku

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z umową nr …………. z dnia…………..przysługuje nam prawo zastawu towaru, który przechowujecie Państwo w naszych magazynach.

Nieuiszczone opłaty za magazynowanie towaru na dzień ………………. wynoszą ………… .

Termin płatności upłynął dnia ……………………….

Towar, do którego rościmy sobie prawo zastawu został opisany w ewidencji zgodnie z formularzem przyjęcia do magazynu nr…………………, z dnia……………………

Niniejszym żądamy uregulowania zaległej kwoty do dnia………………………………. .

W przeciwnym wypadku, towar zostanie wystawiony na publicznej sprzedaży, która odbędzie się dnia…………………….., o godz. …………………… na terenie naszych magazynów.

Środki uzyskane ze sprzedaży ww towaru zostaną przeznaczone na pokrycie Państwa niezapłaconych należności.

Za ewentualną niedopłatę, ciążyć na Państwu będzie obowiązek jej wyrównania.

Pozostałych należności dochodzić będziemy na drodze sądowej.

Informujemy ponadto, że do czasu uregulowania pełnej należności żadna część towaru z magazynu nie będzie wydana.

 

……………………………………

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply