Informacja o zawarciu umowy na prowadzenie księgi podatkowej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………….., dnia ……………..

 

……………………………..

 

……………………………..

 

……………………………..

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

Urząd Skarbowy

………………………………

………………………………

 

 

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu ……………………… zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów …………………………… (nazwa biura rachunkowego) z siedzibą

w …………………………………………………………………………………………………………

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

 

 

………………………………….

(podpis)

Leave a Reply