Informacja o zmianie składu osobowego spółki

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………….., dnia ………………..

………………………………..

……………………………….

……………………………….
(nazwa firmy)

 

Urząd Skarbowy

………………………………

………………………………

 

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

 
Informuję, że z dniem …………………………. zostaje rozwiązana
spółka cywilna …………………………………………. (nazwiska wspólników),
prowadząca działalność w ………………………………………………… (adres)
Począwszy od dnia dzisiejszego działalność będzie prowadzona dalej przez wspólników:

……………………………………………………….
……………………………………………………….

Miejsce prowadzenia działalności nie ulega zmianie.

 

 

……………………………….
(podpis)

Leave a Reply