INFORMACJA O ZRZECZENIU SIĘ OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………. adres …………….. NIP ………………  Urząd Skarbowy ………………… ………………..

 

Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej

 

 Niniejszym rezygnuję z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

 Uzasadnienie

W dniu dzisiejszym tj. ……………. r. otrzymałem decyzję w sprawie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej ………….  w kwocie …………….. zł. Wysokość podatku w ustalonej kwocie jest dla mnie zbyt wysoka i nie do przyjęcia. W okolicy funkcjonuje, co najmniej pięć punktów o podobnym profilu działalności, a kalkulacja przeprowadzona wskazuje jednoznacznie, że ustalona wysokość zobowiązania czyni działalność deficytową już na samym starcie. Przy tak ustalonej wysokości karty podatkowej prowadzenie działalności gospodarczej mija się z celem. Wobec powyższego rezygnuję z przedmiotowej formy opodatkowania.  ………………….. podpis

Leave a Reply