INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW

 

 ………………………., dnia ………………..

  …………………………………….. (imię i nazwisko pracownika)   ………………………………………. (adres)    

Szanowny Panie!

Z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że

należy do nich również Pańskie miejsce pracy. Mamy nadzieje, że sytuacja w firmie poprawi się na tyle, że w przyszłości będziemy mogli pomyśleć o ponownym zatrudnieniu Pana, być może na innym stanowisku. Dopóki to się nie stanie, niniejszym wypowiadamy Panu umowę o pracę z zachowaniem ustawowego ……………………. terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ……. Życzymy Panu wiele szczęścia w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i dziękujemy za dotychczasowe nienaganne wypełnianie Pańskich obowiązków w naszej firmie.  Z poważaniem  ……………………………………… (podpis)    Podstawa prawna: art…….. Od niniejszego pisma przysługuje Panu prawo odwołania się do Sądu Pracy……. w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply