Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY

 

……………………………………………

(data)

…………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Podróż służbowa do ………………………………………

Obejmuje okres od ………………… do ………………..

 

 

PONIESIONE WYDATKI:

Hotel /zakwaterowanie

Wyżywienie

Opłaty

Koszty przejazdu ( pociąg autobus)

Samochód osobowy- przejechanych kilometrów

łącznie

Parkingi

Telefon

Pozostałe

 

PONIESIONE WYDATKI:

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

 

 

Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne z wymogami firmy.

Załączam rachunki.

 

……………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.

 

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply