Internetowy Program Zmiany Osobistej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Internetowy Program Zmiany Osobistej

Program trwa 12 tygodni, podczas których będziesz otrzymywać dostęp do specjalnych materiałów szkoleniowych.

Twoje korzyści z uczestnictwa w Programie:

wzmocnisz pewność siebie i odkryjesz Twoją prawdziwą wartość,
nauczysz się innego sposobu myślenia o sobie i innych,
nauczysz się patrzeć na ludzi w zupełnie inny sposób,
dzięki temu uzyskasz przewagę nad otoczeniem,
poznasz, na co Cię naprawdę stać,
zrozumiesz, jakimi technikami i taktykami posługują się Ci,
którzy chcą uzyskać nad Tobą przewagę,
zrozumiesz, co robisz nie tak, i dlaczego inni świadomie to wykorzystują do swoich celów,
nauczysz się strategii i taktyk, które po wprowadzeniu w życie pozwolą Ci skończyć z autosabotażem i otworzyć się na nową jakość życia!

Zakres Programu

Tydzień 1 – Twoja samoświadomość
Pierwszy tydzień przyniesie Ci szczegółową wiedzę o Twoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych. Sprawdzisz swoją świadomość emocjonalną, ujrzysz wreszcie poprawną samoocenę i zobaczysz, jak to jest u Ciebie z wiarą w siebie, w poczuciem Twojej wartości, świadomości własnych możliwości, umiejętności, mocnymi i słabymi stronami, a także pewnością siebie.

Tydzień 2 – Co Ci daje bycie innym?
Zrozumiesz, że aby ludzie Cię szanowali, liczyli się z Twoim zdaniem i uznawali Cię za wartościowego człowieka, absolutnie nie musisz być takim człowiekiem, jak chcą inni. Wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku zasad. A jakich, dowiesz się w tym tygodniu.

Tydzień 3 – Udoskonalanie mechanizmu samoregulacji.
W tym tygodniu będziesz się zajmować panowaniem nad emocjami, impulsami i możliwościami, czyli stworzysz sobie swój wewnętrzny system kontroli. Od niego bowiem zależy, co jeszcze osiągniesz w życiu.

Tydzień 4 – Stosowanie samokontroli i dyscypliny wewnętrznej
Nauczysz się patrzenia na siebie z perspektywy skutecznego funkcjonowania, samodzielności i uniezależnienia się od postaw, zachowań i poglądów innych osób. Poznasz zasady utrzymywania norm uczciwości, sumienności, elastyczności w dostosowywaniu się do zmian względem siebie i innych.

Tydzień 5 – Motywacja do zmian
Uporządkujesz swoje życie dosłownie i w przenośni. Postawisz sobie konkretne cele, priorytety, i nauczysz się jak skutecznie dążyć do nowych osiągnięć. Omówimy te skłonności emocjonalne, które prowadzą ludzi do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywę i optymizm.

Tydzień 6 – Asertywność w życiu społecznym
Zobaczysz, jak posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób, jest Ci potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Nauczysz się zasad asertywności, bez zachowań agresywnych, a także obrony własnych praw w trudnych dla Ciebie sytuacjach.

Tydzień 7 i 8 – Najważniejsze umiejętności społeczne w relacjach osobistych i zawodowych
Czym jest i dlaczego jest taka ważna właściwa komunikacja z innymi, a także komunikacja z sobą. Stworzysz własną, komunikacyjną mapę siebie. Nauczysz się wzbudzania u innych pożądanych reakcji, czyli wpływania na nich, skutecznego porozumiewania się, łagodzenia konfliktów, przewodzenia, tworzenia więzi, współpracy i współdziałania.

Tydzień 9 – Myślenie pozytywne
Czym jest tajemnicza „moc przyciągania” i jak ją najskuteczniej wykorzystać we własnym życiu. Poznasz niezwykłe tajemnice największych sukcesmanów świata Uśmiech

Tydzień 10 – Empatia, czyli jak wroga przerobić na przyjaciela?
Nauczysz się patrzeć na innych z zupełnie innej perspektywy. Uświadomisz sobie uczucia, potrzeby i niepokoje innych osób, zaczniesz ich lepiej rozumieć, rozpoznawać emocjonalne prądy osób i grup.

Tydzień 11 – Tydzień dla Ciebie
W tym tygodniu skoncentrujesz się na pracy z wybraną przez Ciebie jedną cechą, która sprawia Ci największy kłopot. Może to być jedna z omawianych podczas programu, lub zupełnie dowolna. W tym tygodniu to Ty decydujesz, czym się będziemy zajmować.

Tydzień 12 – Zupełnie inny człowiek!
Uporządkowanie informacji o sobie – o nowym człowieku, którym jesteś. Być może osoby z Twojego otoczenia, nie zauważą w Twoim charakterze wielkiej zmiany, albo nie będą umieli jej sprecyzować, ale na pewno zauważą, że jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem Uśmiech

To podstawowe aspekty programu, ale oczywiście nie wszystkie. Będziesz mieć do materiałów szkoleniowych mojego autorstwa, do ankiet sprawdzających Twoje wyniki, prezentacji, artykułów, fragmentów książek, i moich zapisków (consulting). Dodatkowo będę sprawdzać Twoje postępy na bieżąco je korygując (coaching).

ZOBACZ>>>

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply