Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury?

Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury?

Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury?

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

1) omówienie zmian w przepisach dotyczących funduszu instytucji kultury,

2) konieczne przeksięgowania,

3) utworzenie dodatkowych kont księgowych,

4) omówienie przepisów przejściowych dot. rozliczania międzyokresowych przychodów,

5) informacja o zmianach w ustawie o rachunkowości, wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z 23.07.2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1333) oraz możliwość ich zastosowania do sprawozdania finansowego za 2015 r.,

6) omówienie problemu mienia wydzielonego instytucji kultury w dacie utworzenia oraz ustalenie jego wartości w odniesieniu do wymogów z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

7) sposoby zwiększenia i zmniejszenia funduszu instytucji kultury,

8) funkcjonowanie funduszu rezerwowego,

9) ewidencja zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowe i otrzymanych nieodpłatnie w odniesieniu do amortyzacji z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów.

ZOBACZ>>>

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Co dzieli i łączy Polaków

Powodzenie dzieli Polaków, bieda zbliża,

Zamknij