Jak zmniejszyć ratę kredytu

Jak zmniejszyć ratę kredytu

Niektóre banki oferują specjalne kredyty hipoteczne na spłatę zadłużenia w innych bankach.

Przeniesienie pożyczki do innego banku opłaca się, gdy płacisz wyższą marżę od obecnie obowiązującej. Wysokość marży mogła spaść od czasu, kiedy wziąłeś kredyt. Na inne warunki, tzn. stawki rynku międzybankowego WIBOR i LIBOR nie masz wpływu.

Starając się o przeniesienie kredytu, nie możesz mieć żadnych zaległości w jego spłacie.

Można sporo zaoszczędzić, ale pod warunkiem, że bank, któremu oddajesz kredyt, nie zażąda opłaty za wcześniejszą jego spłatę. Sprawdź to w umowie kredytowej.

Są też dodatkowe koszty przeniesienia kredytu: może być naliczona opłata za podpisanie aneksu do umowy, opłaty za wycenę nieruchomości, wykreślenie i nowy wpis w księdze  wieczystej a także konieczność zapłacenia ubezpieczenia kredytu do czasu uzyskani wpisu.

Aby uniknąć załatwiania przeniesienia kredytu do innego banku, warto po prostu pójść do niego i spróbować wynegocjować lepsze warunki pod groźbą przeniesienia się do innego banku.

KOMENTARZE

Leave a Reply