Karta środka trwałego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Karta środka trwałego

(pieczęć firmy)

KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO

NUMER INWENTARZOWY

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
SYMBOL WG KRŚTROK PRODUKCJI/BUDOWYDOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT
DATA NABYCIA/WYKONANIA – NAZWA I NR DOWODUDATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODUSTAN TECHNICZNY
MIEJSCE UŻYTKOWANIAZMIANY MIEJSC UŻYTKOWANIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (NOWY, UŻYWANY, NR FABRYCZNY,ATEST,CERTFIKAT)
CZĘŚCI SKŁADOWE, URZĄDZENIA DODATKOWE

FORMA NABYCIA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ZMIANY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ stanowiącej podstawę amortyzacji

UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I JEGO ZMIANY

GOTÓWKA  / ŚRODKI WŁASNE

Data zmiany

Przyczyna

Wartość początkowa po zmianie

Rok lub data zmiany

Umorzenie lub zmiana w roku

Umorzenie natastająco od początku

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

SKŁADNIKI WYCENY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

1

2

3

4

5

6

RAZEM

METODA AMORTYZACJI

NORMA STAWKI AMORTYZACJI

PODSTAWOWA ROCZNA STAWKA AMORTYZACJI

WSPÓŁCZYNNIK PODWYŻSZENIA STAWKI

ROCZNA STAWKA AMORT.

AMORTYZACJA MIESIĘCZNA

ROK

WARTOŚĆ POCZĄT. PO ZMIANACH

UMORZENIE PO ZMIANACH

ROCZNA KWOTA AMORT.I

w tym stanowiąca koszty uzyskania

WARTOŚĆ BRUTTO     wg stanu z dnia

         UMORZENIE             wg stanu z dnia

WARTOŚĆ NETTO         wg stanu z dnia

01.I

31.XII

01.I

31.XII

01.I

31.XII

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU UŻYWANIA (remonty, naprawy, ulepszenia, przekazanie w najem lub dzierżawę, zastaw bankowy lub skarbowy, szkody)

INFORMACJE KOŃCOWE (sprzedaż, darowizna, kasacja, likwidacja, data całkowitego zamortyzowania, czas eksploatacji po zamortyzowaniu)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply