Karta szkolenia wstępnego bhp

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

……………………………………………………..

(nazwa pracodawcy lub pieczęć)

 

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

  1. Imię i nazwisko osoby

odbywającej szkolenie……………………………………………………………………………………………………….

 

 

  1. Nazwa komórki organizacyjnej …………………………………………………………………………………………

 

3. Instruktaż ogólny

 

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………………………………………..r.

 

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 
  

…………………………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4. Instruktaż stanowiskowy

 

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………..r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)………………………………………………….

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

………………………………………………………………………….

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

2**) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………….r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)…………………………………………………..

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………….

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

…………………………………………………………………………..

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 
* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełnić w przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply