Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Karta szkolenia wstępnego bhp

 

 

……………………………………………………..

(nazwa pracodawcy lub pieczęć)

 

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

  1. Imię i nazwisko osoby

odbywającej szkolenie……………………………………………………………………………………………………….

 

 

  1. Nazwa komórki organizacyjnej …………………………………………………………………………………………

 

3. Instruktaż ogólny

 

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………………………………………..r.

 

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 
   

…………………………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4. Instruktaż stanowiskowy

 

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………..r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)………………………………………………….

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

………………………………………………………………………….

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

2**) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………….r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)…………………………………………………..

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………….

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

…………………………………………………………………………..

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 
* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełnić w przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

KOMENTARZE

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory umów
Umowa o pracę na czas określony

.......................................                                                                                                     .............................................. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY zawarta w...

Zamknij