Kompetencje społeczne Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 40.

Posiadanie przez dziecka kompetencji społecznych to jeden z czynników, które może uratować je nie tylko przed uzależnieniem od internetu, ale wszelkim innym i różnego typu kłopotami. Poza tymi oczywiście są po prostu przydatne przez całe życie. Potocznie możemy określić tym mianem umiejętność życia wśród ludzi, współpracy z nimi, skutecznego porozumiewania się. Są one elementem stabilizującym życie, dającym satysfakcję, ułatwiającym zdobywanie celów i osiągane sukcesów, a to z kolei przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości. Tego elementu profilaktyki rodzice powinni uczyć dzieci od początku, a w przypadku problemów można skorzystać z kursów i szkoleń na ten temat.

KOMENTARZE

Leave a Reply