Konto Przekorzystne Biznes Odbierz 1100 zł premii

Konto Przekorzystne Biznes Odbierz 1100 zł premii

ZOBACZ OKAZJĘ>>>

Konto Przekorzystne Biznes
  • 0 zł za konto i aktywne korzystanie z karty
  • 0 zł za przelewy mobilne
  • do 1100 zł premii

Korzyści dla klienta

Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji „1 100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“, Klient może zyskać nawet 1100 zł premii.

1. Aby otrzymać 100 zł, należy dokonać w okresie trwania promocji rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez Bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24.

2. Aby otrzymać 200 zł za zawarcie umowy rachunku Konto Przekorzystne Biznes, należy w trakcie trwania promocji wykonać:
a) przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie w przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes oraz
b) 3 transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy tego konta oraz
c) 3 przelewy, inne niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes.

3. Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy otworzyć rachunek poprzez podstronę internetową Banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię Banku Pekao S.A. (Pekao Direct) i spełnić warunki wymienione powyżej.

4. Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy, należy przyjąć w nim, przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku Konto Przekorzystne Biznes, płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie. Powyższa premia nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

5. Aby otrzymać 200 zł za transakcje wymiany walut, wystarczy w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonać transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na równowartość minimum 20 000 zł.

6. Aby otrzymać 300 zł za umowę kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard wystarczy w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po6cu, w którym otwarty został rachunek, wziąć kredyt, pożyczkę zabezpieczone gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI lub kartę kredytową na kwotę minimum 20 000 zł.

Promocja „1 100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“ trwa od 4 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku rachunek Konto Przekorzystne Biznes w okresie od 1
października 2019 r. do 3 stycznia 2021 r

KOMENTARZE

Leave a Reply