Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

KONTRAKT EKSPORTOWY WZÓR

KONTRAKT EKSPORTOWY

   zawarty dnia ……………………………………….r. w …………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. KUPUJĄCY: ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOWAR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. CENA: ………………………………………………………………………………………………………………………… TERMIN ODBIORU: …………………………………………………………………………………………………………….. TRANSPORT: ……………………………………………………………………………………………………………….. PŁATNOŚĆ: ………………………………………………………………………………………………………………………… BANK SPRZEDAJĄCEGO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. BANK KUPUJĄCEGO ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ARBITRAŻ: Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego. …………………………………………….                                         …………………………………………………           Sprzedający                                                                                    Kupujący

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYPŁACALNOŚCI FIRMY     ......................., dnia............ Adresat:................................   Szanowni Panstwo!...

Zamknij