KOREKTA ZEZNANIA WZÓR

 ……………………………………………. (miejscowość i data)   Podatnicy: …………………………………….. (imię i nazwisko, adres podatnika) NIP ………………………………   ……………………………………. (imię i nazwisko, adres podatnika) …………………………………….      

 

                                             Urząd Skarbowy                                                                                                                w …………………………………………..     dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za………………………..  

 

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 

  1. I.    Na podstawie art. 

………… Ordynacji podatkowej korygujemy złożone przez nas w tutejszym Urzędzie zeznanie PIT-33 za……………

II. Na podstawie art. ………………) Ordynacji podatkowej wnosimy o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ……….r. w wysokości wskazanej w załączonej korekcie zeznania rocznego PIT-33.  

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… W załączonej korekcie zeznania oraz załącznika PIT-O powyższe omyłki zostały poprawione. Skorygowana również została kwota nadpłaty.  Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie powołanego przepisu podatnicy uważają za uzasadniony.  Załączniki: – korekta zeznania PIT-33 – korekta załącznika PIT-O                                                                                                                       ……………………………                                                                                                                                 (podpis)  

KOMENTARZE

2 thoughts on “KOREKTA ZEZNANIA WZÓR

  1. na temat urzędów skarbowych to można pisać elaboraty całe! Ale w sumie chyba najważniejsze na jakiego urzędnika się trafi, tzn. czy jest profesjonalny i kulturalny czy nic nie wie i jeszcze do tego jest bezczelny. Bo urząd tworzą ludzie w końcu prawda!

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data   Imię, nazwisko

Zamknij