Korekta zgłoszeń do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Korekta zgłoszeń do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

do pobrania:

Korekta zgłoszeń do ubezpieczenia

Leave a Reply