Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

Gdy ukończysz już ten e-kurs:

• będziesz posiadał formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych potwierdzone Zaświadczeniem,

• będziesz posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych

• będziesz znał na wylot typowe umowy obowiązujące przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będziesz umiał samemu sporządzać takie umowy

• będziesz umiał poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki)

• będziesz umiał przygotować dokumentację oraz rozliczenia finansowe.

ZOBACZ>>>

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Leave a Reply