Kurs Tworzenie aplikacji na iOS w praktyce

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Kurs Tworzenie aplikacji na iOS w praktyceKurs Tworzenie aplikacji na iOS w praktyce

Naucz się technik tworzenia aplikacji iOS na przykładzie realnych i praktycznych projektów. Dowiedz się jak programować responsywne aplikacje na urządzenia mobilne od Apple.

Dzięki temu kursowi nauczysz się tworzyć aplikacje w iOS na konkretnych przykładach realnie działających aplikacji. Będą one podstawą do tworzenia własnych, na których można zarabiać.

Czego się między innymi nauczysz:

– tworzenia interfejsów dla różnych ekranów dzięki Constraints oraz Auto Layout.

– łączenia aplikacji z bazą danych Firebase

– budowy systemu rejestracji oraz logowania

– techniki ładowania obrazów oraz korzystania z zewnętrznych bibliotek

– techniki obsługi niestandardowej klawiatury

– integracji aplikacji z funkcją FaceID

– implementacji trybu ciemnego (dark mode)

– tworzenia feedu oraz wykorzystania bazy Firestore

i innych.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply