LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………, dnia………………………….

 Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul…………………………………………………. …………………………………………………….  

 

 LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   1. Zgłaszający likwidację:

 ………………………………………………………………………………………………                                                             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Likwidacja nastąpiła z dniem: …………………………………………………………………………………………    ………………………………………………..                           …………………………………………………..      ( podpis przyjmującego )                                               ( podpis zgłaszającego )    Do wiadomości: Urząd Skarbowy, ZUS ……………………………………………………………………………., W.U.S. …………………………………………………………………………, a/a  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply