Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr … Likwidacja nastąpiła z dniem: ….   ………………………………..            ……………………………….  ( podpis przyjmującego )               ( podpis zgłaszającego )   Do wiadomości: Urząd Skarbowy, ZUS … , W.U.S. …. , a/a  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

(piećzęć fitmy) DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

Zamknij