LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr … Likwidacja nastąpiła z dniem: ….   ………………………………..            ……………………………….  ( podpis przyjmującego )               ( podpis zgłaszającego )   Do wiadomości: Urząd Skarbowy, ZUS … , W.U.S. …. , a/a  

Leave a Reply