Mapy myśli z fizyki dla studentów

Mapy myśli z fizyki dla studentów

Jakie konkretnie tematy z fizyki obejmuje pakiet map myśli?

Bryła sztywna (tensor i momenty bezwładności, dynamika bryły sztywnej)
Dwójnik szeregowy (prąd przemienny,wskazy)
Dynamika (zasady dynamiki, układy nieinercjalne, środek masy, pęd)
Dynamika II (praca, energia, gradient, rotacja, pola potencjalne, siły zachowawcze)
Dynamika relatywistyczna (energia, pęd, efekt Comptona)
Elektrostatyka (prawo Coulomba, natężenie, potencjał, zasada superpozycji, dipol)
Elementy RLC (prąd przemienny)
Energia wewnętrzna i ciepło właściwe (stopnie swobody,I zasada termodynamiki, C_p, C_V)
Fale dźwiękowe (natężenie, poziom natężenia, efekt Dopplera)
Fizyka jądrowa (nukleony, rozpady, prawo rozpadu)
Kinematyka (wektor położenia, prędkości, przyspieszenia, składowe, ruch względny, droga)
Kinematyka relatywistyczna (transformacja Lorentza dla boostu, diagramy Minkowskiego, dylatacja czasu, skrócenie długości)
Oscylator harmoniczny (równanie ruchu, rozwiązanie, częstość, wahadło matematyczne)
Oscylator tłumiony (równanie ruchu, rozwiązanie i jego cechy)
Oscylator wymuszony (równanie ruchu, rozwiązanie i jego cechy)
Prąd stały (natężenie, napięcie, opór, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, moc)
Prawo Ampere’a w magnetostatyce (przykład dla nieskończonego przewodnika, pole magnetyczne cewki zwykłej i toroidalnej)
Prawo Biota-Savarta (kiedy stosować, przykład dla pierścienia z prądem)
Prawo Gaussa w elektrostatyce (najczęściej spotykanie w zadaniach zastosowania)
Prawo załamania (prawo Snelliusa, kąt graniczny, kąt Brewstera)
Równania Maxwella (w postaci różniczkowej i całkowej)
Ruch po okręgu (prędkość, przyspieszenie dośrodkowe i styczne, typowe przypadki)
Rzut poziomy (tor, prędkość, zasięg, H_max, czas ruchu i wznoszenia)
Rzut ukośny (tor, prędkość, zasięg,prędkość końcowa, czas ruchu)
Siła elektrodynamiczna (wzór, kiedy stosować, przykład z dwoma nieskończonymi przewodnikami z prądem).

ZOBACZ>>>

SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO? ZOBACZ TUTAJ:

 

Leave a Reply