Moralność i polityka

W teorii nie ma żadnej sprzeczności między moralnością a polityką.

Immanuel Kant

 

Leave a Reply