Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

NIEPRZYJĘCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZĄCEJ ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:……………………….

 

Szanowny Panie!

 

 

Nawiazujac do pisma dotyczącego zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. informujemy, że treść dotyczy artykułu, który został już wysłany i zapłacony, i na który z naszej strony otrzymał Pan …………% rabatu.

Niestety musimy odmówić przyjęcia zwrotu ww towaru, ponieważ artykuł ten został już wycofany z produkcji.

Umowa nasza nie przewidywała tego rodzaju sytuacji.

Przesyłamy Panu dodatkowe materiały reklamowe pomagające w sprzedaży u innych naszych dystrybutorów. Dodatkowo informujemy, że nasz przedstawiciel, Pan …………………………………………………………. skontaktuje się z Panem osobiście i przekaże Panu kilka dodatkowych sugestii.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia

 

 

 

………………………………….

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply