Nota korygująca

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Nota korygująca

NR

 

Miejscowość:

ORYGINAŁ/KOPIA

Dzień:           
Wystawca noty (nabywca):

 

 

 

Wystawca faktury VAT (sprzedawca):

 

Dane z faktury VAT

Numer faktury VAT

Data sprzedaży

Data wystawienia faktury

 

 

 

Treść do korekty

Treść prawidłowa

 

 

 

 

 

 

Zgadzam się z treścią noty

Potwierdzam jej treść

Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę

Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply