Nota księgowa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………….

……………………….

……………………….

                                      NOTA KSIĘGOWA NR ………….

                                                   ORYGINAŁ/KOPIA

z dnia …………..

 

 

Adresat:     …………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Prosimy  o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

 

OBCIĄŻYLIŚMY (PLN)

TREŚĆ

UZNALIŚMY (PLN)
              …………

 

 

       

tytułem ……………………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

            ………..

 

Słownie złotych:  ……………………………………..

Należność prosimy przelać na rachunek  bankowy:                                                       ………………………………………………………….

 

Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia noty

 

 

 

………………………………..                     ………………………………

Wystawiający                                         Akceptujący

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply