Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

NOTA ODSETKOWA WZÓR

……………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..

 NOTA ODSETKOWA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy ………………….. zł (słownie: ……………………… zł ……………….. gr.) według podanej niżej kalkulacji. Wymienioną kwotę

prosimy przekazać na nasze konto w banku ……………………………………………………………………………………………………., (nazwa banku i nr rachunku bankowego) w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Data i nr faktury

 

Suma

Termin płatności

Data

zapłaty

Zwłoka

W dniach

Suma

odsetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

Główny Księgowy

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Informacja o rezygnacji ze zwolnienia z VAT

…………………., dnia ……………..   ……………………………   ……………………………   …………………………… (imię i nazwisko, firma)    ...

Zamknij