NOTA ODSETKOWA WZÓR

……………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..

 NOTA ODSETKOWA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy ………………….. zł (słownie: ……………………… zł ……………….. gr.) według podanej niżej kalkulacji. Wymienioną kwotę

prosimy przekazać na nasze konto w banku ……………………………………………………………………………………………………., (nazwa banku i nr rachunku bankowego) w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Data i nr faktury

 

Suma

Termin płatności

Data

zapłaty

Zwłoka

W dniach

Suma

odsetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

Główny Księgowy

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
2 lipca

2 lipca Imieniny obchodzą: Bernardyn,

Zamknij