NOTA ODSETKOWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..

 NOTA ODSETKOWA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy ………………….. zł (słownie: ……………………… zł ……………….. gr.) według podanej niżej kalkulacji. Wymienioną kwotę

prosimy przekazać na nasze konto w banku ……………………………………………………………………………………………………., (nazwa banku i nr rachunku bankowego) w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Data i nr faktury

 

Suma

Termin płatności

Data

zapłaty

Zwłoka

W dniach

Suma

odsetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

Główny Księgowy

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply