Nota odsetkowa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pieczątka wierzyciela)               Miejscowość i data 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa i adres dłużnika)                                                                                                                                     

 

 

NOTA ODSETKOWA

 

Zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  nr 16, poz. 93 ze zm.) obciążamy Państwa odsetkami za nieterminową zapłatę wyszczególnionych poniżej faktur:

Data i nr faktury

Suma

Termin płatności

Data zapłaty

Ilość dni zwłoki

Kwota odsetek

   

  

  

  

  

  

 RAZEM

 

 

Kwota odsetek słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wymienioną kwotę odsetek prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prowadzony w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pieczątka i podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply