Odmowa naprawy gwarancyjnej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

 

ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowny Panie!

 

Informujemy, że przesłany przez Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej nie spełnia wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów:

 

– została zerwana plomba upoważniająca do napraw gwarancyjnych,

– na urządzeniu widnieją ślady niefachowych napraw,

– ………………………………………………………………………….

 

Przesyłam Panu kopię listu gwarancyjnego, na którym wyraźnie jest zaznaczone, że gwarancja nie obejmuje urządzeń naprawianych wcześniej przez osoby inne niż upoważniony serwis.

 

Z poważaniem

 

………………………….

(podpis)

 

Leave a Reply