ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE

  

………….., dnia………………………

Adresat:………………………………

 Szanowni Państwo!  

Otrzymaliśmy od Państwa pismo zawierające prośbę o pomoc finansową na cele dobroczynne organizacji

 ……………………………. Przykro nam odmawiać, ale nasza firma od dłuższego już czasu corocznie przekazuje kwotę …………………………… dla ……………………………………………………….(nazwa organizacji dobroczynnej), która z kolei wspomaga mniejsze tego typu instytucje. Z tego powodu nie możemy włączać się w inne projekty. Zgadzamy się, że w Państwa przypadku chodzi o bardzo zacny cel i szczerze życzymy znalezienia odpowiednich sponsorów.  Z poważaniem                       ……………………………..(podpis) 

Leave a Reply