Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

 ……………… miejscowość i data

 …………………… Ul. ……………… ……………………. NIP…………………..    Urząd Skarbowy Ul. ……………. …………………..

 

  Odpowiedź na upomnienie

   W odpowiedzi na upomnienie z ………….. r. nr …………….. zawiadamiam, że dochodzona kwota podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona ………………. r. W załączeniu kopia przelewu.   …………………. podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

………………………….., dnia ……………………. ………………………………….   ………………………………….   …………………………………. (nazwa firmy, NIP)       Urząd...

Zamknij