Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYPŁACALNOŚCI FIRMY

 

 

………………….., dnia…………

Adresat:…………………………..

 
Szanowni Panstwo!

Firma …………………………………………. jest naszym wieloletnim klientem, jednak nie mamy tak bliskich kontaktów, aby za nią gwarantować.
W ostatnich latach…………………………..(podać okres) współpraca z firmą układała się pomyślnie.
Płatności nadchodziły zawsze regularnie.
Firma w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest nam znana.

 
Z poważaniem

…………………………………………….
(podpis)

 

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply