ODRZUCENIE PROŚBY O PODWYŻKĘ WZÓR

 ODRZUCENIE PROŚBY O PODWYŻKĘ

   

……………., dnia ………………..

   Szanowny Panie!

Otrzymałem Pańskie pismo z dnia …………………….. z prośbą o podwyżkę. Muszę Pana pochwalić za rezultaty, które osiągnął Pan w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Pomimo to,

wydaje mi się, że Pańskie żądanie podwyżki jest jeszcze przedwczesne i że byłoby ono bardziej uzasadnione po przepracowaniu przynajmniej pół roku w naszej firmie. Jestem przekonany, że po upływie tego czasu sumiennie zastanowimy się nad Pana prośbą, pod warunkiem, że Pańskie zaangażowanie w pracy pozostanie na obecnym poziomie. Życzę Panu dalszych sukcesów w pracy!  

 

………………………………………… (podpis)  

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji społecznej lub stowarzyszenia

….........................................................., dnia  ..........................................20..... r.                  

Zamknij