Odstąpienie od umowy – opóźnienie w wykonaniu usługi

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

W umowie o (remont mieszkania, postawienie ogrodzenia, ułożenia kostki brukowej itp.) zawartej dnia …. termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na dzień …….. zaś zakończenia prac na dzień ………… Jak dotąd prace nie zostały rozpoczęte. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania miejsca wykonywania umowy i wykonania prac przewidzianych w umowie, nie jest prawdopodobne, żeby ukończyli Państwo prace w czasie umówionym. Dlatego oświadczam, iż na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

 Z poważaniem

.. (podpis)

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply